A Guide to Corrupting Them With Hypnosis

A Guide to Corrupting Them With Hypnosis

ManhwaOngoing
11 คน กำลังติดตาม
  • เผยแพร่เมื่อ
  • ตอนทั้งหมด? Chapter

A Guide to Corrupting Them With Hypnosis

เรื่องย่อ A Guide to Corrupting Them With Hypnosis

เมื่อซอนอูได้รับเทียนหอมที่มีพลังสะกดจิต เขาก็สะกดจิตซูอาซึ่งเปรียบเสมือนแม่ของเขา มือของซอนอูหาทางไปยังสถานที่ลับของซูอา… “นูน่า ถอดกางเกงชั้นในของคุณออก คุณไม่ต้องเขินอายต่อหน้า ของครอบครัวคุณ”

คอมเมนต์