Archive for Exhibición

Absolute Smartwatch
Absolute Smartwatch
Manhwa

อ่าน Absolute Smartwatch เรื่องย่อ [เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ทางกาย – วิเคราะห์รสนิยมทางเพศ…] ‘สมาร์ทวอช’ นาฬิกาที่ ‘ซึงกวาน’ ได้รับจากชายนิรนาม มันสามารถบอกรสนิยมทางเพศของผู้หญิงได้ทุกคนที่แม้แต่เจ้าตัวยังไม่รู้ เจ้านาฬิกาที่ทำให้รู้เบื้องลึกภายในใจของหญิงสาวไร้เดียงสา และได้เปลี่ยนชีวิตของตัวเอกอย่างเขาโดยสิ้นเชิง…!